Gemeente Capelle a/d IJssel

KANDIDAATSTELLING

De burgemeester van Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:


1. Op dinsdag 22 januari 2002 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Capelle aan den IJssel plaatshebben.


2. Op die dag kunnen bij de deelsector Burgerzaken aan het adres Rivierweg 111, bij het daar gevestigde hoofdstembureau van 9.00 tot 15.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.


3. De benodigde formulieren zijn:

- de lijsten van kandidaten (model H 1)

- de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)

- de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
- machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2)
- de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)

- de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model I 10) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling ter gemeentesecretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.


4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van 225,00 ( 495,83) worden betaald op uiterlijk 8 januari 2002 door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer Rabobank 3818.22.222 t.n.v. gemeente Capelle aan den IJssel o.v.v. waarborgsom kandidaatstelling + naam politieke groepering, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden ter gemeentesecretarie verstrekt door Bureau Verkiezingen, Rivierweg 111, Capelle aan den IJssel, telefoon 010-2848323/2848310.