Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Bilthoven, 22 januari 2002

PB02/02

Pronk opent Centrum voor Externe Veiligheid en Vuurwerk bij RIVM

Minister Pronk van VROM heeft op woensdag 23 januari bij het RIVM het ExpertiseCentrum voor Externe Veiligheid en Vuurwerk geopend. De oprichting van dit centrum is het direct gevolg van de vuurwerkramp in Enschede.

Na de rampen in Enschede en Volendam, heeft het kabinet besloten de bestaande kleine eenheid die zich bij het RIVM bezighoudt met externe veiligheid, uit te breiden en om te vormen tot een ExpertiseCentrum voor Externe Veiligheid en Vuurwerk (CEV). De commissie-Oosting schrijft in haar rapport naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede: ,,Het is van belang dat het externe veiligheidsbeleid van de rijksoverheid voldoende wordt gevoed door deskundige advisering, juist ook uit eigen beweging, naar aanleiding van ontwikkelingen in relevante wetenschapsgebieden, onder meer ten aanzien van onderzoeksresultaten die van belang kunnen zijn voor het externe veiligheidsbeleid in het algemeen en ten aanzien van professioneel vuurwerk in het bijzonder. (...) De verantwoordelijkheid voor die voeding van het beleid zou kunnen worden opgedragen aan het expertisecentrum, of wellicht aan het RIVM."

Direct advies voor gemeenten en provincies Het ExpertiseCentrum voor Externe Veiligheid en Vuurwerk kan ook direct aan gemeenten en provincies adviseren bij vragen die opkomen over risico's. Gemeenten en provincies kunnen advies inwinnen ten behoeve van vergunningverlening en handhaving van de regelgeving. Op deze wijze kan het centrum bijdragen aan een beter extern veiligheidsbeleid van gemeenten en provincies. Het centrum bij het RIVM krijgt ook het beheer van de landelijke registratie van risicosituaties met gevaarlijke stoffen. Dr. Ben Ale is benoemd tot hoofd van het centrum.

Noten voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Communicatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Postbus 1 (Antonie van Leeuwenhoeklaan 9)
3720 BA Bilthoven
Telefoon 030-274 2560/4288
Fax 030-274 4471
E-mail: info@rivm.nl