D66

22 januari 2002

Geen concurrentie op het spoor

Jan van Walsem

Reacties: J.vWalsem@tk.parlement.nl

Gezien het grote belang van mobiliteit voor het functioneren van onze samenleving, en daarin de belangrijke rol van het openbaar vervoer, pleit D66 voor een monopolie voor de NS op het hoofdnet. Van privatisering van de NS mag volgens woordvoerder Jan van Walsem geen sprake zijn.

Het openbaar vervoer per spoor blijft een publiek belang waar de politiek op aangesproken blijft en dan ook instrumenten moet hebben om deze verantwoordelijkheid waar te kunnen maken. Relatief korte concessietermijnen geven voor zowel personeel, als voor de reiziger onzekerheden, die ook prijsopdrijvend zullen werken vanwege de eventuele overgang van de concessie naar een andere concessiehouder, hetgeen de overgang van materieel en personeel tot gevolg heeft.

Investeringsaarzelingen, winst maximalisatie binnen de concessietermijn worden voorkomen door voor onbepaalde tijd de NS het monopolie te geven. De NS als een onderneming laten functioneren, zoals nu het geval is, geeft voordelen qua prijsbeheersing, aantal reizigers en klantgerichtheid. De overheid kan bij deze overheidsvennootschap wel commissarissen blijven benoemen die niet allen uit de overheidssfeer dienen te komen maar ook uit het bedrijfsleven vanwege de kennis, die nodig is om de onderneming zo bedrijfsmatig mogelijk te laten werken.

Overigens zal de invloed van aandeelhouders bij structuurvennootschappen binnenkort - wetswijziging is in behandeling
- vergroot worden en daarmee dus ook de invloed van onze overheid. In de visie van D66 blijft de NS voor 100% in handen van de overheid en zal er dus geen sprake zijn van privatisering van de NS.