Gemeente Groningen

23
JAN
13.22

Persbericht

Publiek geeft DIA ruime 7 als rapportcijfer
22-01-2002

De gemeentelijke Dienst Informatie en Administratie (DIA) krijgt van haar klanten een ruime voldoende (rapportcijfer 7,3) voor de publieke dienstverlening. Dat blijkt uit een klanttevredenheidsonderzoek dat de DIA vorig jaar heeft gehouden. Een en ander past in het streven van de gemeente om een vraag- en klantgerichte organisatie te worden. Het onderzoek vond plaats onder de klanten van de afdeling Belastingen, de afdeling Burgerzaken en het Gemeentelijk Informatie Centrum. Daarbij zijn onder meer vragen gesteld over de balieafhandeling, de wijze waarop men is geholpen en de snelheid.

Van alle respondenten geeft 98% aan tevreden te zijn over de locatie van De Prefectenhof in de Kreupelstraat. Een deel van publiek vindt de entree van het gebouw echter onoverzichtelijk, druk, rommelig of klein. Van alle respondenten zou 25% andere openingstijden van de DIA willen. Het grootste deel noemt daarbij ook de zaterdag. Verder blijkt uit het onderzoek dat de klanten van met name de afdeling Belastingen meer privacy aan de balie op prijs zouden stellen. Tenslotte is 61% van de klanten van de afdeling Burgerzaken tevreden over de wachttijden.

De DIA gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om verbeteringen door te voeren. Zo zijn er in de publiekshal wachtverzachters zoals TV-schermen en kranten gekomen. Bovendien is de telefonische bereikbaarheid vergroot door het inzetten van een eigen callcenter. Ook werkt de DIA aan uitbreiding van de elektronische service via internet. Verbetering van de huisvesting en ruimere openingstijden staan hoog op het verlanglijstje van de DIA.

De gemeente beschouwt het rapport als een nulmeting. Een dergelijk onderzoek zal voortaan herhaald worden om te zien hoe de tevredenheid van de klanten zich ontwikkelt en om na te gaan of de verbeteringen het gewenste effect sorteren. Het college van B&W heeft kennis genomen van de resultaten van het onderzoek en stuurt het rapport ter informatie naar de raadscommissie Veiligheidsbeleid, Externe Betrekkingen en Bestuurlijke Zaken (VEB).