Rockwool

Rotterdam, 22 januari 2002

Hoogwaardig duurzaamheidsbeleid grondslag voor samenwerking

Bijzonder systeem voor hergebruik afvalfolie toegepast in Fascinatio

In Capelle aan den IJssel wordt momenteel gebouwd aan de laatste nieuwbouwwijk die in de gemeente kan worden gerealiseerd. Het totale Vinex-project met de naam 'Fascinatio' omvat 1000 woningen. In de unieke opzet spelen duurzaamheid, milieubewustzijn en kringloop hoofdrollen. Vanwege die aspecten wordt op grote schaal een bijzonder systeem voor hergebruik toegepast om het hoofd te bieden aan een algemeen geldend probleem op bouwplaatsen: de enorme bergen aan folieverpakkingen die worden gebruikt voor allerlei aangeleverde bouwmaterialen.

De wijk ontleent zijn naam aan het boek "Fascinatio de Wonderwind" van Tom Manders jr. dat verhaalt over kringloop, water en ontmoetingen met alles wat leeft. Behalve de naamgeving -zowel de straten als de soorten woningen zijn genoemd naar personages en locaties uit het boek- wordt ook het gedachtengoed uit het boek tot uitdrukking gebracht in bijvoorbeeld de aanleg van een 'ontmoetingspad' als centrale verkeersader, duurzaamheid en hergebruik. Een deel van de woningen in de wijk wordt gebouwd door Dura Bouw Rotterdam BV, dat voor de isolatie van de woningen een samenwerking is aangegaan met Rockwool Benelux en, op voorspraak van Rockwool, de firma Knapzak Benelux.

Het is een bekend probleem op de bouw: de enorme hoeveelheden aan folieverpakkings-materiaal dat wordt gebruikt voor allerlei aangeleverde bouwmaterialen. Per jaar gaat gemiddeld 110.000 ton folie, o.a. afkomstig van de bouw, (groot-)winkelbedrijven en distributiecentra ongesorteerd de verbrandingsoven in, terwijl het geschikt is voor hergebruik. Wetgeving over hergebruik en het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, gecombineerd met aanzienlijke besparingen in de restafvalkosten doen steeds meer aannemers besluiten om gebruik te maken van het Knapzaksysteem zoals Rockwool dat aan Dura Bouw Rotterdam heeft aangeboden. In dit systeem worden afvalzakken van 200 tot 400 liter verspreid over bouwplaatsen of in magazijnen neergezet in Knapzakhouders. Volle zakken worden door participanten (kunststofverwerkende bedrijven) opgehaald tegen sterk lagere vergoedingen dan bij ongesorteerde afvoer.

"Dura Bouw Rotterdam heeft een naam hoog te houden waar het gaat om duurzaam bouwen. Een voorwaarde die Dura Bouw Rotterdam stelde bij de aanbesteding van de isolatie, was dat wij zouden komen met voorstellen voor een milieubewuste aanpak", zegt Simone Wienen, rayon manager van Rockwool. "Die aanpak hebben we gevonden in de samenwerking met Knapzak, dat zorg draagt voor afvoer en hergebruik van de verpakkingsfolie waarin onder andere onze steenwol wordt aangeleverd. De combinatie van enerzijds de brandwerende, isolerende en duurzame kwaliteiten van steenwol en anderzijds ons voorstel om het verpakkingsmateriaal gescheiden te laten afvoeren en te hergebruiken gaf de bouwer de doorslag om voor Rockwool te kiezen. Met de ingezette wijze van afvalscheiding en recycling kan Dura Bouw Rotterdam uitvoering geven aan het eigen hoogwaardige duurzaamheidsbeleid. Het is voor ons nog een uniek samenwerkings-project, maar ik sluit zeker niet uit dat er nog projecten als deze zullen volgen."

Dura Bouw Rotterdam realiseert projecten in woning- en utiliteitsbouw. Daarbij speelt duurzaam bouwen een hoofdrol, met nadruk op thema's als energie- en watergebruik, kwaliteit van leven en duurzaam gebruik van ruimte en materialen. Hiervoor is een sterke onderlinge samenhang nodig in het ontwerpen, inrichten, realiseren, beheren en onderhouden van de duurzaam gebouwde omgeving. Binnen dat beleid past de toepassing van steenwol als isolatiemateriaal uitstekend.

De Rockwool-steenwol wordt op Fascinatio aangeleverd in zeecontainers en is standaard verpakt in herbruikbare folie. Steenwol heeft een gegarandeerd blijvend hoge, natuurlijke isolatiewaarde. Steenwol veroudert niet, krimpt niet, zet niet uit en neemt geen vocht op. Rockwool heeft voor alle producten de LCA-waarden (levenscyclus analysewaarden, waarbij de totale energieconsumptie bij productie, toepassing en afvoer wordt gemeten) laten vaststellen, die als zeer gunstig mogen worden aangemerkt. Rockwool Benelux draagt actief zorg voor het milieu, onder andere door productie-uitval door middel van een recyclingsysteem terug te voeren in het productieproces. Daarnaast hebben het landelijke retoursysteem en een eigen recyclingfabriek gezorgd voor een daling van grondstoffenverbruik met 40% t.o.v. medio jaren '90.

Copyright © 2002
Rockwool Benelux Holding BV BV Alle rechten voorbehouden.