Gemeente Alphen aan den Rijn


Verkiezing van de leden van de Gemeenteraad

Kandidaatstelling

De Burgemeester van Alphen aan den Rijn maakt het volgende bekend:
1. Op dinsdag 22 januari 2002 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden vande gemeenteraad plaatshebben;
2. Op die dag kunnen op het Stadskantoor, Castellumstraat 6, afdeling Burgerzaken, bij hetdaar gevestigd hoofdstembureau van 9.00 tot 15.00 uur lijsten van kandidaten (modelH1) worden ingeleverd;
3. De benodigde formulieren voor:

- de lijsten van kandidaten (model H 1)
- de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (mode H 9)

- de machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst(model H 3-1)
- de machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan boven een kandidatenlijst (model H 3-2)
- de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)

- de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model I 10), zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken.

4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van 225,00 worden betaald door contante betaling of overmaking van dit bedrag op gironummer 5337141 t.n.v. gemeente Alphen aan den Rijn, afdeling Burgerzaken, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn één of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Nadere inlichtingen over de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten kunt u verkrijgen bij afdeling Burgerzaken, geopend van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 12.30, vrijdags van 08.30 tot 16.00 uur en telefonisch 0172 - 481207.

Alphen aan den Rijn, 31 december 2001.
De Burgemeester voornoemd,
N.P.M. Schoof

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 08 januari 2002 laatste wijziging