Ingezonden persbericht


Visualisering van onzekerheid heeft een meerwaarde voor het gebruik van ruimtelijke planningsdoeleinden

Computerondersteunde beslissingsmethoden bij verdeling van landgebruik dinsdag 22 januari 14.00 uur
Promotie Fysische geografie
De promovendus onderzocht het verdelen van meerdere typen landgebruik in een gebied. Dit is niet eenvoudig omdat de bij de verdeling betrokken personen of organisaties vaak uiteenlopende en conflicterende belangen hebben. Een ruimtelijk en beslissingsondersteunend systeem (Spatial Decision Support System, SDSS) is een computerinstrument dat kan worden uitgerust met verschillende additionele technieken, zoals optimalisatie-, onzekerheids- en visualisatietechnieken. Aangezien bij de verdeling van typen landgebruik ruimtelijke gegevens worden gebruikt, maakt een SDSS gebruik van GIS (Geographical Information System) technologie waarmee deze gegevens kunnen worden bewerkt en gevisualiseerd. Dit onderzoek richt zich op drie op GIS gebaseerde technieken die binnen een SDSS kunnen worden geïntegreerd te weten: optimalisering, ruimtelijke onzekerheid en visualisatie. Deze technieken zijn geëvalueerd op hun mate van betrouwbaarheid, robuustheid en eenvoud. Aerts deed dit aan de hand van een aantal case studies een in een voormalig mijnbouwgebied in Galicië (Spanje) en een in de provincie Vorarlberg in Oostenrijk. Uit het proefschrift blijkt dat complexe ruimtelijke problemen vragen om nieuwe ontwikkelingen binnen GIS en dat visualisering van onzekerheid een meerwaarde heeft voor het gebruik van ruimtelijke planningsdoeleinden. J.C.J.H. Aerts: Spatial Decision Support for Resource Allocation. Promotor is prof. dr. J.M. Verstraten.

Universiteit van Amsterdam
Persvoorlichting
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
tel. 020-525 3194
fax. 020-525 4963
http://www.uva.nl
afwezig op woensdag