Gemeente Boxtel


Kandidaatstelling politieke partijen

Voor de verkiezingen van 6 maart is een procedure opgesteld met een aantal belangrijke data.

Dinsdag 22 januari: kandidaatstelling Zo is dinsdag 22 januari de dag waarop de kandidaatstelling plaatsvindt.

De politieke groeperingen die aan de verkiezingen deelnemen leveren op deze dag tussen 9.00 en 15.00 uur een lijst met kandidaten in. Daarvoor maken ze gebruik van een diskette die ze van gemeente hebben gekregen.

Op die diskette mogen de namen van maximaal 30 kandidaten staan. Tijdens een zitting van het hoofdstembureau op dinsdag 22 januari wordt gekeken naar de ingeleverde kandidatenlijsten.

Donderdag 24 januari: vaststelling geldigheid kandidatenlijsten Op donderdag 24 januari om 10.00 uur vergadert het centraal stembureau over de nummering van de kandidatenlijsten en de vaststelling van de lijstcombinaties.

De vaststelling van de geldigheid van de kandidatenlijsten staat centraal tijdens een openbare zitting van het hoofdstembureau op vrijdag 25 januari om 16.00 uur. Belangstellenden kunnen de vergaderingen op 24 en 25 januari bijwonen. Alle bijeenkomsten vinden plaats in het gemeentehuis, ingang Markt 1.

Meer informatie...
Voor nadere informatie over de kandidaatstelling kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente, tel. 655206 of 655212.