Gemeente Bodegraven

Grote besparingen bodegraafs (milieu)raadsleden ecoteam!

Op maandag 14 januari 2002 heeft de slotbijeenkomst plaats gevonden van het gezamenlijke (Milieu-)Raadsleden EcoTeam in Bodegraven. Vanaf maart 2001 zijn zes thema's besproken en besparingen in praktijk gebracht. De besparing van de zeven deelnemende huishoudens (op jaarbasis): 176 zakken restafval, het jaarlijks gasverbruik van 2 huishoudens, het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 181 gloeilampen van 50W, 5.000 badkuipen met 100 liter water en 7x Den Haag-Parijs op en neer.

Doel van een EcoTeam is met elkaar te werken aan een duurzame levensstijl. De instelling van dit bijzondere EcoTeam was een initiatief van de MilieuRaad Bodegraven. Achterliggend idee is om vanuit een voorbeeldfunctie naar de inwoners toe zelf het EcoTeam Programma te volgen.

Er zijn zes bijeenkomsten geweest, waarin de thema's afval, water, gas, elektriciteit, vervoer en koopgedrag aan de orde kwamen. Een coach van het EcoTeam Programma, Cor van Gageldonk, zorgde voor begeleiding. In deze periode werden het gas-, water- en elektraverbruik bijgehouden, de autokilometers genoteerd en het restafval gewogen. Vooral dit laatste leverde veel reacties op. Eén van de deelnemers, die z'n vuilcontainer aan het wegen was, kreeg van z'n buurman toegeroepen of het hem in de bol geschoten was

De samenstelling van het team was als volgt:


· Ton v.d. Schans, raadslid SGP


· Gert-Jan Rodenburg, raadslid Beter Bodegraven

· Jaco Kastelein, raadslid CDA


· Els v.d. Vlekkert, lid MilieuRaad Bodegraven

· Wilco Renema, secretaris MilieuRaad Bodegraven

· Arno Zwaneveld, voorzitter MilieuRaad Bodegraven

· Paul Rouing, milieuambtenaar gemeente Bodegraven
Een duurzame levensstijl betekent dat er rekening wordt gehouden met de draagkracht van de aarde. Hoe zo'n duurzame levensstijl er precies uitziet, kan iedereen zelf invullen. Maar het resultaat is hetzelfde: de hoeveelheid energie en grondstoffen die we gebruiken optimaal afstemmen op onze behoefte. Het is goed voor het milieu, kan financiële besparingen opleveren en tast het comfort niet aan.

Heeft u ook belangstelling om deel te nemen aan een Eco Team? Neem dan contact op met Cor van Gageldonk, tel. 0172- 61 19 44.