Ministerie van Verkeer en Waterstaat


http://www.minvenw.nl

MINVenW: Rijkswaterstaat kiest bouwer prototype drijvende weg

Rijkswaterstaat kiest bouwer prototype drijvende weg

Rijkswaterstaat heeft het consortium gekozen dat het prototype voor een drijvende weg gaat bouwen. Dit is de combinatie van Bayards Aluminium Constructies, DHV Milieu en Infrastructuur, TNO Bouw en XX-Architecten met het ontwerp .De Bouwsteen over water.. Het prototype zal gebouwd worden in Hedel en zal nog dit najaar worden opgeleverd. Het ontwerp hiervoor is gemaakt in het kader van het proefproject De Nieuwe Waterweg van het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Dit jaar nog wordt met het ontwerp .De Bouwsteen over water. een praktijkproef uitgevoerd. Hiertoe zal een kleine honderd meter drijvende weg aangelegd worden. Op deze drijvende weg kunnen personenauto.s met een snelheid van 80 km/uur over het water rijden.

De .Bouwsteen over water. bestaat uit aan elkaar gekoppelde aluminium pontons, die aan de bovenzijde een gesloten wegdek vormen waarover het verkeer kan rijden. Door de stijve constructie zal de automobilist bij het passeren van de drijvende weg weinig hinder ondervinden van bewegingen. De pontons zijn voor de veiligheid onzinkbaar gemaakt door een vulling met piepschuim.

De drijvende weg is vooral geschikt als tijdelijke omleidingsroute bij groot onderhoud aan bruggen en wegen, als ontsluitingsweg in gebieden die regelmatig onder water lopen (overlooppolders) en als permanente verbinding in gebieden met zeer slappe ondergrond. Het ontwerp .De Bouwsteen over water. kan in alle gebieden toegepast worden.

De Nieuwe Waterweg is een proefproject binnen het innovatieprogramma Wegen naar de Toekomst van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Wegen naar de Toekomst ontwikkelt op basis van een toekomstvisie voor 2030 concrete proefprojecten en demonstraties, die kunnen bijdragen aan de oplossing van bereikbaarheidsproblemen. Zo koppelt Wegen naar de Toekomst langetermijndenken aan kortetermijndoen.

Hetty Bouwhuis (communicatiemanager Wegen naar de Toekomst), 06-53928561

22 jan 02 14:17