Gemeente Den Haag

2002-01-22: Bouwinitiatieven woontoren Rijswijkseplein en Sigma-kantoor in College van B&W

Het College van B&W in Den Haag heeft vandaag ingestemd met het bouwvoorstel van Vestia voor een woontoren aan het Rijswijkseplein. Verder ging het College akkoord met een verdere uitwerking van het plan van WaardeVastgoed Holland BV tot uitbreiding van het Sigma-kantoorgebouw in de Hofwijckstraat.

Het bouwinitiatief van Vestia behelst de ontwikkeling van een woontoren aan het Rijswijkseplein. Het betreft een circa 130 meter hoge woontoren op de driehoekige kavel tegenover de studentenflat 'De Struijck' tussen het Rijswijkseplein, de Hofwijckstraat en de Stationsweg. In de toren worden studentenwoningen, huurappartementen in de vrije sector en commerciële ruimten (horeca en kantoor) gerealiseerd.

Het plan van WaardeVastgoed Holland BV om het huidige Sigma-gebouw aan de Hofwijckstraat 53 - 55 uit te breiden dient nader te worden uitgewerkt.

Het gaat om een uitbreiding van het huidige kantoorgebouw met ± 5000 m² kantoor, commerciële ruimte van ± 260 m² in 11 lagen met een maximum bouwhoogte van 43 m. Verder wordt voorgesteld achter de commerciële ruimte, inpandig, een laad-en loszone, parkeerplaatsen en een fietsenstalling te realiseren.

Na een verdere uitwerking van het plan wordt het projectdocument ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

last update: 22 januari 2002 ;pag.: 10824; auteur: 10;cat.: 17 Uw