Gemeente Den Haag

2002-01-22: Verkeerscirculatieplan Scheveningen medio 2002 klaar

De gemeente Den Haag gaat een verkeerscirculatieplan opstellen voor Scheveningen. Het plan moet ertoe leiden dat enerzijds toeristisch verkeer op doorstroomroutes wordt geconcentreerd en anderzijds de leefbaarheid en 'rust' voor Scheveningse bewoners ten goede komt. Het plan moet voor de zomer klaar zijn.

Het verkeerscirculatieplan Scheveningen wordt gemaakt door een extern bureau. De opzet en aanpak van het plan wordt in overleg met bewonersorganisaties en ondernemersverenigingen vormgegeven. De Scheveningse bewoners en ondernemers kunnen op het verkeerscirculatieplan reageren nog voordat het definitieve voorstel aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Het verkeerscirculatieplan geeft een totaalbeeld van de ontsluiting van de Scheveningse kuststrook. De Noordelijke Randweg en de Noordwestelijke Hoofdroute spelen hierin een hoofdrol. Voor deze delen van de Haagse Buitenruit worden plannen gemaakt (NWHR) en uitgevoerd (Noordelijke Randweg). De bestaande hoofdroutes naar Scheveningen via de Raamweg en de Van Alkemadelaan krijgen dan minder verkeer te verwerken.

De grenzen van het onderzoeksgebied voor het verkeerscirculatieplan zijn: de Houtrustweg, de Westduinweg, de Duinstraat, de Prins Willemstraat, de Jurriaan Kokstraat, de Gevers Deynootweg en de zee. De toeleidende wegen naar de kuststrook (Houtrustweg, Scheveningseweg, Nieuwe Parklaan en Zwolsestraat) maken vanzelfsprekend ook deel uit van het onderzoek naar de verkeerscirculatie.

Bij het opstellen van het plan wordt verder nog onder meer gekeken naar de wenselijkheid verschillende straten, zoals bijvoorbeeld de Strandweg, het Gevers Deynootplein en de Keizerstraat, helemaal of gedeeltelijk voor doorgaand verkeer af te sluiten.

last update: 22 januari 2002 ;pag.: 10826; auteur: 10;cat.: 17 Uw