Gemeente Enschede

B. en W.-bericht 2002- 03

Bijna vier miljoen euro extra nodig voor bodemsanering De gemeente gaat bij het rijk ¤ 3,98 miljoen extra vragen voor bodemsaneringsprojecten. Het grootste deel van dat geld is nodig omdat de gemeente vanaf 1 januari een aantal projecten heeft overgenomen van de provincie, waarvan de kosten bij elkaar ¤ 3,17 miljoen belopen. Daarnaast zijn er zo'n 1.200 potentieel verontreinigde locaties in de gemeente. Op grond van de bedrijfsactiviteiten die daar ooit plaatsvonden, zou de grond mogelijk verontreinigd kunnen zijn. Het meest urgent daarvan zijn 140 locaties waarvoor bouwplannen bestaan. Een oriënterend onderzoek naar de feitelijke vervuiling op die locaties kost ¤ 571.000. Per 1 januari van dit jaar is de gemeente "bevoegd gezag" in het kader van de Wet bodemsanering. Dat betekent onder meer dat de gemeente twaalf saneringsprojecten 'erft' van de provincie. De duurste saneringen, met kosten tussen de zes en zeven ton (euro), liggen aan de Slijpsteen, de Voortsweg en de Oliemolensingel. Bij de Slijpsteen en de Voortsweg gaat het om chlorideverontreinigingen uit de textielindustrie. Bij de Oliemolensingel is een tweede olieverontreiniging aangetroffen, waarvan de sanering begint in maart. Zo mogelijk wil de gemeente ook ¤ 136.000 vergoed krijgen voor een oriënterend onderzoek naar asbestverontreinigingen. Deze worden vaak ontdekt tijdens het bouwrijp maken van de grond en zorgen dan voor veel oponthoud. Al eerder ontving de gemeente ¤ 1,13 miljoen voor bodemsanering uit het stadsvernieuwingspotje van het rijk. Dat was echter al in 1999 en de voorbereidingstijd was toen te kort voor een goed overzicht. Het ministerie heeft de in aanmerking komende gemeenten daarom extra tijd gegeven. Op 1 februari aanstaande moeten de plannen binnen zijn. Of alle wensen door het rijk worden gehonoreerd valt nog te bezien, maar de provincie heeft al positief geadviseerd over de noodzaak van de gemeentelijke plannen.


---
Meevaller voor gemeente door fusie waterbedrijven
De voorgenomen fusie van drie waterbedrijven in de regio levert de gemeente Enschede een voordeeltje op. Het dividend van de nieuwe fusiemaatschappij kan voor de gemeente als aandeelhouder oplopen van ¤ 680 naar ¤ 152.000 over dit jaar, uitgaande van een "veilige" rekenrente van 5%. De fusie wordt aangegaan door de waterbedrijven Waterleiding Maatschappij Overijssel (WMO), Waterleidingbedrijf Gelderland en Nuon Water. Op 7 maart zullen de aandeelhouders beslissen over de voorgestelde fusie tot Vitens NV. De gemeente Enschede is aandeelhouder van de WMO, en na de fusie van Vitens. Enschede participeert straks met ¤ 463.000 aan gewone aandelen en ¤ 3,04 miljoen preferente aandelen in Vitens. Het dividend op preferente aandelen zal volgens het voornemen van de fusiepartners 0,2% hoger liggen dan het rendement op tienjaars staatsleningen. Na uitkering van dit dividend wordt de resterende winst verdeeld over de bedrijfsreserves en een mogelijk dividend op de gewone aandelen. Naast een gunstiger dividend levert de fusie ook andere voordelen. Het nieuwe bedrijf zou grotere potenties hebben in de watermarkt, tariefvoordelen bieden voor de klant en efficiënter kunnen werken met lagere personeelslasten.

---

A.s. vrijdag de officiële besluitenlijst