Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: TWEEDERDE VAN DE FAILLISSEMENTEN ONNODIG
Nummer: 10
Datum: 22-01-2002

Tweederde van failliet verklaarde ondernemers stelt dat faillissement voorkomen had kunnen worden. Een meer coulante houding van andere partijen had dit kunnen bewerkstelligen. De inzet van de curator in het faillissementsproces wordt positief beoordeeld. Over de rol van de bank zijn de ondernemers niet zo tevreden. De inzet van de bank liet te wensen over of de bank wilde niet meewerken aan een doorstart van het bedrijf. Deze conclusies staan in de ondernemerschapsmonitor die staatssecretaris Ybema van Economische Zaken vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. De ondernemerschapsmonitor geeft een overzicht van actuele ontwikkelingen, cijfers en aspecten van ondernemerschap. De huidige monitor geeft de ontwikkelingen in de herfst 2001. Als speciaal thema is er onderzoek verricht naar de faillissementen.

Overige conclusies:
In 2000 werden bijna 3.500 bedrijven failliet verklaard. In aantallen faillissementen betekent dit een stijging ten opzichte van 1999. In het eerste half jaar van 2001 gingen meer dan 2700 bedrijven failliet. Het aandeel faillissementen van het totaal aantal uittredingen daalt sinds 1993.

De meeste gefailleerde hebben te maken gehad met betalingsproblemen; niettemin is in veel gevallen sprake van een samenspel van factoren dat leidt tot het faillissement. In meer dan de helft van de gevallen heeft de ondernemer zelf het faillissement aangevraagd. Schuldsanering is vrijwel niet voorgesteld.

Ongeveer een op de drie gefailleerde is bezig een nieuw bedrijf op te starten of is al met een nieuw bedrijf begonnen; in vrijwel alle gevallen betreft het een doorstart van het gefailleerde bedrijf.

Indicatoren voor ondernemerschap
Voor het eerst laat de monitor een teruggang in het aantal starters zien. In het tweede kwartaal 2001 zijn er 12.000 nieuwe bedrijven gestart. Dit betekent een daling van 5 procent ten opzichte van het tweede kwartaal in 2000. In de transportsector is de groei van het aantal starters relatief het grootst; de zakelijke dienstverlening, doorgaans de meest groeiende sector, laat een daling van het aantal starters zien.

Het aantal uittredende bedrijven nam in het tweede kwartaal met 2,5 procent toe ten opzichte van datzelfde kwartaal in 2000. Het percentage opheffingen dat een faillissement betreft, stijgt in het tweede kwartaal van 2001 van 5 naar 7 procent.

In het eerste kwartaal van 2001 zijn de economische prestaties van het MKB verder afgezwakt; de omzetgroei bedroeg slechts 0,8 procent ten opzichte van het eerste kwartaal 2000. Het voorafgaande kwartaal bedroeg de omzetgroei 2,9 procent. Het groeitempo van de export in het MKB neemt af met 15,6 procent in het vierde kwartaal van 2000 tot 6,5 procent in het eerste kwartaal van 2001. De prognoses voor 2002 laten een licht herstel zien.