Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)

Informatie: VOOR DE PERS

CNV Chemie en energie is een vakgroep van de CNV BedrijvenBond

22-01-2002

Akzo Nobel reorganiseert zoutbedrijf minder fors dan gevreesd

De reorganisatie van het zoutbedrijf van Akzo Nobel pakt minder hard uit dan aanvankelijk was aangekondigd. Bij de vestiging in Hengelo verdwijnen aanmerkelijk minder arbeidsplaatsen dan de voorgenomen 200. De directie van Akzo Nobel heeft de bonden hierover geïnformeerd.

CNV Chemie en energie is opgelucht dat Akzo Nobel haar reorganisatieplannen heeft herzien, na het advies hierover van de groepsondernemingsraad (gor) en een onderzoek door professor Van Witteloostuijn (in opdracht van de gor). "Vanaf het begin zijn we zeer kritisch geweest over de zeer ingrijpende reorganisatie die Akzo Nobel wilde doorvoeren", reageert vakgroepbestuurder Wim Nattekaas. "Er zouden in Hengelo maar liefst 200 banen verdwijnen, bijna een derde van de hele locatie. Gelukkig ziet Akzo Nobel nu ook dat het anders kan. Dat is winst. Tegelijkertijd maak ik me natuurlijk wel zorgen over de arbeidsplaatsen die alsnog verdwijnen." De bond vindt dat er van gedwongen ontslagen in ieder geval geen sprake mag zijn. Voor de betreffende werknemers moet een goed sociaal plan komen, vindt Nattekaas.

Keukenzout
Nu Akzo Nobel haar plannen deels heeft teruggetrokken, betekent dit ook dat de zogenaamde specialties voor Nederland behouden blijven en niet naar het Duitse Stade worden verplaatst: de potjes en zakjes keukenzout, zout voor slagerijen en bakkerijen, likstenen, wateronthardingstabletten enzovoorts.

Houten, 22 januari 2002

Nadere inlichtingen:

Wim Nattekaas, vakgroepbestuurder CNV Chemie en energie tel. 0529 - 45 45 45 (kantoor)
Kees de Vos, persvoorlichter
030 - 6348 244