Gemeente Utrecht

MARIAN TEER NIEUWE DIRECTEUR DIENST STADSONTWIKKELING

Mw. ir. M. (Marian) Teer (47) wordt door het college van burgemeester en wethouders voorgedragen als nieuwe directeur voor de Dienst Stadsontwikkeling (DSO). In deze functie gaat ze leiding geven aan de DSO en gaat zij het gemeentebestuur adviseren over ruimtelijke ordening, stedenbouw, wonen, economische zaken, milieu, verkeer en parkeren. Als de gemeenteraad op 7 februari positief over haar voordracht besluit, start ze in april in de functie.

Sinds 1993 werkt mevrouw Teer voor de Provincie Gelderland, momenteel in de functie van Directeur Dienst Ruimte, Economie & Welzijn. Daarvoor heeft ze bij de Provincie een aantal verschillende (elkaar soms overlappende) functies vervuld: Directeur Dienst Ruimte, Wonen & Groen; Projectdirecteur Dijkverbetering; Projectdirecteur voor Zandwinning, 'Ruimte voor ruimte' en voor het Europees programmasecretariaat en Programmadirecteur Organisatieontwikkelingstraject.

Mevrouw Teer heeft een opleiding Bouwkunde gevolgd aan de TH Delft. Na haar afstuderen werkte ze onder meer voor de Provincie Zuid-Holland, voor het Ministerie van VROM en voor de gemeente Zoetermeer (als Directeur Hoofdafdeling Stedelijke Ontwikkeling, Beheer & Economische Zaken, tevens Directeur Grondbedrijf).

Mw. Teer volgt bij de DSO ing. A.C. de Bruin op die de dienst als interim-directeur leidde. Conform de gebruikelijke gang van zaken binnen de gemeente Utrecht wordt mw. Teer aangesteld in algemene dienst. Ze zal de functie van Directeur DSO voor een periode van vijf jaar vervullen.

Utrecht, 22 januari 2002