Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER BERT ANCIAUX VLAAMS

MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 22 JANUARI 2002

Anciaux breekt lans voor meer vrije tijd

Minister van Cultuur Bert Anciaux vraagt dat academici, beleidsverantwoordelijken en veldwerkers op zoek gaan naar creatieve en originele beleidsvoorstellen die de Vlaming meer vrije tijd kunnen bezorgen. Dat moet er volgens "de Vlaamse minister van Vrije Tijd" voor zorgen dat de kwaliteit van het leven en van het samen-leven in Vlaanderen verhoogt. Anciaux zei dit vanochtend op de studiedag 'Tijd op de agenda', waar de resultaten van het Tijdsbudgetonderzoek TOR'99 werden besproken.

Materiële welvaart is belangrijk, maar waar het echt om gaat is welzijn. Het vormen van een 'gemeenschap van mensen' -één van de hoofddoelstellingen van het cultuurbeleid van minister Anciaux- wordt sterk beïnvloed door de beschikbare vrije tijd. Inzicht in de tijdsbesteding van de bevolking is voor het beleid dan ook van onschatbare waarde.

Anciaux verklaarde geschrokken te zijn van het fenomeen 'televisie'. De gemiddelde Vlaming kijkt bijna 2 uur per dag, of 13 uur en 22 minuten per week om precies te zijn. Lager opgeleiden kijken bijna twee keer meer dan hoger opgeleiden. En hoe meer mensen verdienen, hoe minder ze TV kijken.
Problematisch volgens Anciaux. Uit ander onderzoek blijkt immers dat de TV negatief inwerkt op het sociale leven, het verenigingsleven, het sociaal contact, enz.

De tijd die mensen vrijmaken voor televisie staat in schril contrast met de 1 uur en 23 minuten per week voor het verenigingsleven, de 51 minuten voor sport en de 1 uur voor cultuur en vermaak. De deelname aan cultuur en vermaak blijkt recht evenredig met het inkomen van de gezinnen. Dat geldt ook voor het opleidingsniveau, zowel voor cultuur als voor sport. Dat is niet zo bij het verenigingsleven. Daar spelen opleidingsniveau en inkomen quasi geen rol.

De Vlaming zou volgens Anciaux over meer en betere vrije tijd moeten beschikken. Vanochtend deed minister Anciaux alvast een aantal suggesties, zoals een flexibeler systeem van tijdskrediet, werkweken met variabele uren, dichter bij huis werken en aantrekkelijke treinstellen die mensen uit de file halen,... Anciaux vindt het ook zinvol om erover na te denken om de schooltijd te beperken tot bijvoorbeeld één uur 's middags, waarna de kinderen alleen nog maar moeten denken aan sport, muziek, spelen, enzovoort. Dat maakt ook ruimte voor de sportclub, de muziekschool of de tekenacademie. Dit alles kan naadloos aansluiten bij de buitenschoolse kinderopvang, die dat verder zet. Zo moeten ouders niet meer als gekken rondrijden van de academie naar de sportclub, van de school naar het zwembad. Het verbreedt de opvoeding van de kinderen en maakt tijd vrij voor de ouders.

info : Koen T'Sijen, woordvoerder van
minister Anciaux - tel. (02) 553 28 11
e-mail: persdienst.anciaux@vlaanderen.be