Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

22 januari 2002

agenda
Regiobijeenkomst IPSV
Hulpmiddel voor een kansrijk IPSV-project
05-02-2002 Zwolle

type Regiobijeenkomst
plaats Zwolle
locatie Nieuwe Buitensociëteit
aanvang 13.30
eindtijd 16.30

Het InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing zoekt voor 2002 weer innovatieve ideeën, plannen en projecten. Indienen kan tot en met 2 april 2002. Bent u van plan om een innovatief IPSV-project in te dienen? Bezoek dan één van de drie regiobijeenkomsten die op 5, 6 en 7 februari plaatsvinden in Zwolle, Rotterdam en Eindhoven. Na deelname aan een regiobijeenkomst bent u beter toegerust om een kansrijk IPSV-project in te dienen.

Tijdens de regiobijeenkomsten wordt antwoord gegeven op vragen als: past mijn projectvoorstel binnen de doelstellingen van het IPSV? Wat wordt bedoeld met innovatief? Welke investeringen kunnen in aanmerking komen voor een IPSV-bijdrage? Er zal duidelijk worden gemaakt wat men vanuit het IPSV innovatief vindt en op welke aspecten die innovatie betrekking kan hebben. U krijgt daarbij uitdagende voorbeelden van innovatieve projecten gepresenteerd. Wellicht dat deze voor u een verdere inspiratie kunnen zijn. Na de pauze is er een spreekuur waar stafmedewerkers van IPSV en van de regionale inspecties u te woord zullen staan. Ook zijn medewerkers aanwezig van de SEV, de uitvoerende organisatie voor de werving en selectie in 2002, waarbij u met uw vragen terecht kunt.

U bent van harte uitgenodigd om u tijdens één van de bijeenkomsten nader te oriënteren. De ervaring leert dat een mondelinge toelichting meer houvast geeft dan welke schriftelijke informatie dan ook. Aanmelding voor de bijeenkomsten is noodzakelijk en is mogelijk tot en met 29 januari 2002. Tijdig reageren is gewenst: bij een teveel aan inschrijvingen kan een inschrijvingsstop worden ingesteld. beschikbaarheid plaatsen beschikbaar

Stuur mij een uitnodiging