Rechtbank UtrechtGemeente Soest moet aantonen dat asielzoeker kan terugkeren naar Noord-Irak

Bron: Rechtbank Utrecht

Datum actualiteit: 22-01-2002

De gemeente Soest vordert in dit kort geding de ontruiming van een asielzoeker (van wie de voorwaardelijke vergunning tot verblijf is ingetrokken) uit een door de gemeente ter beschikking gestelde woning. Ingevolge artikel 5 lid 2 Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000 kan de gemeente overgaan tot het beëindigen van de verstrekking van woonruimte. De gemeente dient echter wel aan te tonen dat de asielzoeker (een Noord-Irakees) naar Noord-Irak kan terugkeren.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AD8332
(Zie het originele bericht)