Grontmij

Grontmij NV22-1-2002 - Symposium Watertoets uitverkocht

Op 28 november 2001 hebben NVA, NIROV en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden het symposium Watertoets in Hilversum georganiseerd. Dagvoorzitter M. van der Vlist beschouwde het symposium als de kick-off van de watertoets: Er was een gemêleerd gezelschap. Veel vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen als adviesbureaus waren aanwezig. De belangstelling was (te) groot, we hebben zelfs mensen moeten teleurstellen.

In totaal was er plaats voor 180 genodigden. Ieder ontving een handleiding over hoe om te gaan met de watertoets. Aanleiding voor deze dag was de accordering van de officiële bestuurlijke notitie Watertoets op 31 oktober 2001. Sinds het ondertekenen van de Startovereenkomst waterbeleid 21e eeuw op 14 februari 2001 zijn instanties verplicht om in ruimtelijke plannen de gevolgen voor de waterhuishouding te beschrijven. Als vervolg op de afspraken in de Startovereenkomst, heeft een projectgroep Watertoets de notitie Watertoets uitgegeven.

Van der Vlist, tevens lid van de projectgroep beëindigde de bijeenkomst met drie belangrijke punten van de watertoets. Allereerst moet de toets indieners van plannen aanzetten tot meer creativiteit. Ten tweede, meer nadenken over de rol van water in de ruimtelijke ordening. En tot slot blijft de uitvoering van de watertoets mensenwerk.

Meer informatie over het symposium en aanvullende informatie over de watertoets, vindt u op onze speciale Watertoets-site.

In ons informatieblad 'De Watertoets' geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de Watertoets. U kunt dit informatieblad aanvragen: watertoets@grontmij.nl Op onze Watertoets-site kunt u het Grontmij informatieblad ook downloaden.


---