Gemeente Den Haag

2002-01-22: Dienstverlening aan ondernemers wordt sterk verbeterd

Het college van b. en w. heeft vandaag op voorstel van wethouder Bas Verkerk van Economische Zaken een actieplan vastgesteld, waarmee de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers sterk wordt verbeterd. Dit uitgebreide actieplan is door de Taskforce Ondernemersklimaat, die bestaat uit de leden van het Gemeentelijk Management Team, opgesteld. Op basis hiervan worden de volgende concrete maatregelen genomen:
* Door deconcentratie van de activiteiten van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling zal binnenkort 95% van de gemeentelijke vergunningen via de stadsdeelkantoren aan ondernemers kunnen worden verstrekt. Bovendien wordt er onderzocht hoe vergunningaanvragen sneller kunnen worden afgehandeld.

* De Bedrijvenbalie krijgt een betere plek in of bij het stadhuis en gaat optreden als accountorganisatie voor bedrijven met gecompliceerde vergunningaanvragen. Medewerkers van de Bedrijvenbalie worden geschoold in de omgang met allochtone ondernemers.

* Stadsdeelorganisaties, de Bedrijvenbalie en het ContactCentrum voor ondernemers van de Dienst Stadsbeheer gaan hun activiteiten ten aanzien van ondernemers optimaal op elkaar afstemmen.
* Bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling wordt medio dit jaar een systeem ingevoerd voor ontvangstbevestiging van brieven met een maximale gemeentelijke reactietijd van zes weken.
* De mogelijkheden voor oprichting van een Investeringsfonds voor kleinschalige bedrijfsruimten ten behoeve van startende ondernemers worden onderzocht.

Eerder werden door de gemeente al een groot aantal maatregelen genomen om het ondernemersklimaat in Den Haag te verbeteren.

De instelling van de gemeentelijke Taskforce Ondernemersklimaat, die het huidige actieplan heeft opgesteld, vloeide voort uit het rapport 'Benchmark Gemeentelijk Ondernemersklimaat' van het ministerie van Economische Zaken, dat in 2000 verscheen. Dit rapport bevatte het oordeel van bijna 4000 ondernemers over het ondernemersklimaat in de 25 grote steden van ons land.

last update: 22 januari 2002 ;pag.: 10833; auteur: 10;cat.: 17 Uw