Ministerie van Financien

Persbericht
PERS-2002-018
Den Haag, 22 januari 2002

EU positief over Nederlands begrotingsbeleid

De EU is positief over het Nederlands begrotingsbeleid. Tijdens de Ecofin in Brussel is vandaag een positief oordeel geveld over het Nederlands stabiliteitsprogramma. De EU is van mening dat Nederland met een blijvend EMU-overschot in de periode 2001-2004 ruimschoots voldoet aan de criteria van het Stabiliteitspact. Nederland verkeert in een goede positie en kent een goede budgettaire strategie om vergrijzingskosten op te vangen aldus de EU. De Europese Commissie benadrukt daarbij dat vooral de komende 10 jaar kansen hiertoe bieden door middel van reductie van de staatsschuld. De EU is ook positief over het feit dat Nederland de automatische stabilisatoren heeft kunnen laten werken. Dat wil zeggen dat Nederland vanwege het begrotingsbeleid van de afgelopen jaren een gunstige uitgangsstituatie heeft gecreerd waardoor het de recente economische vertraging kon opvangen zonder extra budgettaire maatregelen.
 
Ieder jaar worden de stabiliteitsprogramma's van de EU-lidstaten door de EU beoordeeld aan de hand van de criteria in het zogeheten Stabiliteits- en Groeipact. Het Stabiliteitspact moet ervoor zorgen dat de EU-lidstaten voldoen aan richtlijnen zoals het streven naar een evenwicht of overschot op hun begroting en terugdringing van de staatsschuld.