COBRA MUSEUM

Herman Brood in Cobra Museum

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen bereidt momenteel de eerste oeuvre expositie voor van schilderijen van Herman Brood. De expositie start op de dag van het overlijden van de kunstenaar precies een jaar geleden op 11 juli, en zal te zien zijn tot en met 15 september 2002.

De tentoonstelling is een primeur; niet eerder heeft een museum voor moderne kunst aandacht besteed aan het schilderkunstig oeuvre.Hiermee gaat een grote wens van Herman Brood in vervulling.

Er wordt door het museum een zorgvuldige selectie gemaakt van uitsluitend het beste werk met ongeveer 30 tot 40 schilderijen vanaf 1985, het moment dat Herman Brood zich op het schilderen ging toeleggen, tot het laatst ontstane werk. Eveneens wordt een beperkt aantal inkttekeningen geëxposeerd.

Het Cobra Museum ziet het als een uitdaging om aan bezoekers, liefhebbers, fans en de vele mensen die werk van Herman Brood in hun bezit hebben, het optimale te kunnen laten zien van Herman Brood als schilder.

Ter gelegenheid van de overzichtstentoonstelling verschijnt het oeuvreboek 'Herman Brood, de schilder' een uitgave van TDS drukwerken, Schiedam. In de boekuitgave analyseert auteur Jan Donia de picturale en emotionele kwaliteit van de schilder Herman Brood. Het boek is eveneens de catalogus bij de expositie. Uitvoering: hardcover, 160 pagina's, waarvan vele in full colour.

Uitsluitend voor de pers: informatie via Lieke Fijen, tel. 020 5475038 of email: l.fijen@cobra-museum.nl

22 jan 02 16:04