Gemeente Zaanstad

Banner_0900 nummer

Klachtenregeling gemeente Zaanstad gewijzigd

dinsdag 22 januari 2002

Per 1 januari 2002 is de klachtenregeling van de gemeente Zaanstad gewijzigd. De huidige 'Klachtenverordening Zaanstad' is vervangen door de verordening 'Klachtenregeling Zaanstad'. De nieuwe regeling biedt de mogelijkheid om na interne behandeling van de klacht, de klacht door een externe klachtinstantie te laten behandelen.

Het belangrijkste motief om de klachtenregeling te wijzigen is de toekomstige wijziging van de Algemene Wet bestuursrecht m.b.t. het interne- en externe klachtrecht van burgers over het handelen van en namens bestuursorganen (Burgemeester, Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad).

Er is binnen de gemeente een centrale klachtencoördinator aangesteld die de voortgang bewaakt. Bovendien zal er binnen iedere gemeentelijke dienst een klachtencoördinator zorgdragen voor een goede klachtenafhandeling.

Voorwaarde voor het doen van verzoek aan Ombudsman Er is bij de nieuwe regeling gekozen voor aansluiting bij de Gemeentelijke ombudsman Amsterdam als externe klachtinstantie. De nieuwe regeling houdt in dat iedereen het recht heeft om de ombudsman schriftelijk te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de wijze waarop de gemeente zich tegen hem of haar of een ander heeft gedragen. Voorwaarde is echter wel dat voordat een verzoek aan de ombudsman gedaan kan worden een klacht bij de gemeente ingediend is en afgehandeld.

Meer informatie
Meer informatie bij Casper Berkhout, telefoon (075) 655 23 36.