BASF

Klaus Peter Löbbe treedt toe tot de Raad van Bestuur van BASF

De Raad van Toezicht van BASF Aktiengesellschaft heeft Klaus Peter Löbbe met ingang van 1 januari 2002 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van BASF.

De Raad van Bestuur heeft voorts de volgende veranderingen aangekondigd:
Vanaf 1 maart 2002 krijgt Klaus Peter Löbbe de leiding over het nieuwe Ressort IX met standplaats Mount Olive, New Jersey. Hiermee krijgt hij de verantwoordelijkheid over de divisie Coatings en de NAFTA-regio.

De standplaats van Ressorts VII wordt onder leiding van Peter Oakley vanaf 1 april 2002 naar Ludwigshafen verplaatst. (Nu is dat nog Mount Olive)
Oakley blijft verantwoordelijk voor het segment Gewasbescherming en Voeding. Hiertoe behoren de divisies Gewasbescherming en Fijnchemicaliën, de onderzoeksafdeling op het gebied van werkzame en effectstoffen en de BASF Plant Science GmbH.
Sinds de acquisitie van gewasbeschermings-activiteiten van American Home Products draagt dit segment - dat een belangrijke plaats innneemt in de groeistrategie van BASF - voor ongeveer 20 procent bij aan de omzet van de BASF-Groep.

De leiding van de divisie Coatings van de BASF-Groep wordt vanaf 1 januari 2002 overgenomen door Jean-Pierre Monteny. Tot dat moment zal hij lid blijven van de Raad van Bestuur van BASF Coatings AG. De Raad van Toezicht van BASF Coatings heeft Monteny voorgedragen als de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur.

Klaus Peter Löbbe (55) werd geboren in Berlijn. In 1966 kwam Löbbe in dienst van BASF in Ludwigshafen. Vanaf 1975 tot zijn terugkeer in 1979 was hij werkzaam bij BASF Japan Ltd. in Tokio. In 1979 keerde hij terug naar Ludwigshafen om daar de leiding over te nemen van de divisie Tussenproducten. Eind 1984 wisselde hij deze divisie in voor de divisie Basischemicaliën. In april 1993 nam Klaus Peter Löbbe de leiding over van de divisie Industriechemicaliën. Sinds 1996 is hij de leider van de divisie Coatings van de BASF-Groep en voorzitter van de Raad van Bestuur van BASF Coatings AG.

Jean-Pierre Monteny (55) werd in Lyon geboren. Der fransman Monteny studeerde in Nizza en is al meer dan 25 jaar werkzaam in de lakbusiness. Hij maakt deel uit van de Raad van Bestuur van BASF Coatings AG en is verantwoordelijk voor de onderdelen Autoreparatielakken en Industriële lakken.

BNL 21 dec 2001

---

Voor nadere informatie:

BASF Nederland B.V.
Barbara Onsman-van Logtestijn
tel: 026 - 3717 457
fax: 026 - 3717 203