CD&V
Wetstraat 89
1040 Brussel
Tel : 02.238.38.11
Fax : 02.230.43.60
www.cdenv.be

E-mail : inform@cdenv.be

Persmededeling van CD&V-werkgroep Vrouw&Maatschappij dinsdag 22 januari 2002

VROUW & MAATSCHAPPIJ IS SOLIDAIR
MET DE VROUWEN IN AFGHANISTAN

CD&V-werkgroep Vrouw&Maatschappij zamelt 12.400 euro in voor de Afghaanse vrouwenvereniging RAWA door de verkoop van bladwijzers (januari - maart 2002) en een filmronde (april 2002).
Het geld wordt ingezameld op de rekening: V&M project Afghaanse vrouwen:
001-3663552-35.


Project: 'onderwijs opent vele deuren'
Gedurende 1 jaar zal in 5 provincies van Afghanistan een vormingsprogramma voor ongeletterde vrouwen opgestart worden. In het totaal zullen 280 vrouwen in de 5 provincies een opleiding krijgen waarin zij leren lezen en schrijven en het beroep van kleermaakster aanleren. Bij het einde van deze opleiding ontvangen zij een basisuitrusting die hen in staat stelt onmiddellijk te starten in hun nieuw beroep. Zij verwerven economische onafhankelijkheid en nemen deel aan de heropbouw van hun land.

Onze partner RAWA
RAWA staat voor Revolutionary Association of the women of Afghanistan. Deze organisatie is gesticht in Afghanistan te Kabul in 1977 als een onafhankelijke politieke organisatie van Afghaanse vrouwen die vechten voor mensenrechten en sociale rechtvaardigheid in Afghanistan. Hun acties richten zich vooral op ondersteuning van de slachtoffers van de fundamentalisten. Zij contacteren organisaties zoals Amnesty International om de misbruiken aan te klagen. Zij ageerden de voorbije jaren vooral in het geheim omwille van de Taliban. Zo organiseerden ze onderwijs in een huis. Opleiding en alfabetisering zijn immers zeer sterke actiepunten van RAWA, evenals gezondheidszorg. Zij is de enige vrouwenorganisatie die opkomt voor de rechtsstaat, tegen de Sjaria, en voor de emancipatie van de vrouw.

Onze motivatie
Vrouw&Maatschappij zet haar schouders onder dit project vanuit de overtuiging dat vrouwenorganisaties sterke pijlers zijn in de heropbouw van hun land. De internationale gemeenschap heeft beslist 5 miljard EURO vrij te geven voor de heropbouw van Afghanistan. Maar hiermee is het werk niet af.
Wij willen als christelijke vrouwen samenwerken met islamitische vrouwen. Wij willen geld verzamelen voor een specifiek vrouwenproject; ook dit is een concrete manier van anders-globaliseren.
Onze contacten met een basisvrouwenvereniging ginds ter plaatse zal ons ook helpen om de politieke evoluties beter te volgen en in te schatten.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij:

Sabine de Bethune
algemeen voorzitster Vrouw&Maatschappij
Wetstraat 89
1040 Brussel
tel. 02 238 38 57
sdebethune@cdenv.be