PERSCENTRUM NIEUWSPOORT

Mededeling voor de pers

INTERNATIONAAL PERSCENTRUM NIEUWSPOORT

Den Haag, 22 januari 2002

Aan de media

Vanavond zal tijdens het jaarlijkse diner van De Vrienden van Nieuwspoort als gastspreker het woord voeren Dr Javier Solana, Hoog Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie.

De tekst van de redevoering van Dr Javier Solana is heden vanaf 20.30 uur en morgen
te verkrijgen aan de receptie/bar van het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort.

22 jan 02 17:14