MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

22-01-2002
100 jaar Koninklijke Vereniging MKB-Nederland Dit jaar bestaat de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland 100 jaar. In MKB-Nederland is in 2002 honderd jaar ondernemerschap en belangenbehartiging gebundeld. Een jubileumjaar dus. En alhoewel ondernemen vooruitzien is, toch een moment om even bij stil te staan. Dit gebeurt ondermeer tijdens het International Small Business Congress in oktober in de RAI in Amsterdam en tijdens een feestelijke bijeenkomst in september in het Concertgebouw in Amsterdam. MKB-Nederland-voorzitter Hans de Boer heeft tijdens een persconferentie het startschot gegeven voor een aantal bijeenkomsten die in het teken staan van het 100-jarig bestaan.

In september 1902 werd in het Concertgebouw in Amsterdam de basis gelegd voor MKB-Nederland toen een aantal ondernemersverenigingen besloot tot de oprichting van een overkoepelende nationale ondernemersorganisatie; de Nederlandsche Bond van Vereenigingen van den Handeldrijvenden Middenstand. Vele fusieprocessen en 100 jaar later is deze Bond uitgegroeid tot de grootste
ondernemers/werkgeversorganisatie in Nederland. De Koninklijke Vereniging MKB-Nederland telt via branche- en regionale organisaties op dit moment 167.170 ondernemers uit alle sectoren van de economie.

ISBC 2002
In het kader van het 100-jarig bestaan heeft MKB-Nederland het initiatief genomen dit jaar het International Small Business Congress in Nederland te organiseren. Dit congres, waar zon 1200 vertegenwoordigers van mkb-organisaties uit 40 landen worden verwacht, vindt plaats in de RAI in Amsterdam van 27 t/m 30 oktober. Hier toont het Nederlandse mkb het internationale bedrijfsleven wat het te bieden heeft en hoe het opereert. Onder de titel \'Small Business, Big Markets, One World\', beoogt het congres aan te geven hoe de verschillende sectoren van het midden- en kleinbedrijf zich sterker kunnen ontwikkelen op de internationaliserende wereldmarkten, die gemaakt lijken te zijn voor het grootbedrijf. Dit gebeurt aan de hand van symposia, congressen en presentaties van onderzoeken. Nadere informatie is te vinden op de internetsite: www.isbc.2002.com.

Jubileumbijeenkomst Op vrijdag 20 september vindt op dezelfde plaats waar de Vereniging is opgericht -het Amsterdamse Concertgebouw- met medewerking van het Concertgebouworkest en tal van populaire combos een feestelijke bijeenkomst plaats voor leden, medewerkers en genodigden.

Uiteraard zullen er in de loop van dit jaar nog enige andere activiteiten plaatsvinden die in het teken staan van het 100-jarig bestaan. Tijdens het Jaarcongres op 18 november zal het jubileumjaar worden afgesloten.

Informatie: F. Kamsteeg