MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

22-01-2002
Groei ledental MKB-Nederland zet verder door

Het ledental van de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland blijft stijgen. In het jaar 2001 zijn 12 nieuwe branche-organisaties toegetreden. Daarnaast is het ledental van MKB-Nederland in de regio met een paar honderd ondernemers-leden gegroeid. Hiermee is het totaal aantal via branche- en regionale organisaties aangesloten ondernemers in 2001 gegroeid van 152.000 naar 165.870.

Ook in 2002 zet de groei in hoog tempo door. Per 1 januari 2002 is een viertal branche-organisaties toegetreden met in totaal 1300 leden-ondernemers, waardoor het aantal aangesloten leden op dit moment komt op 167.170. De nieuw toegetreden branches zijn goed voor een werkgelegenheid van 465.000 personen.

Met name het aantal leden in de sector zorg is het laatste jaar zeer sterk gestegen. Met ingang van 1 januari zijn in deze sector 13 branches aangesloten die gezamenlijk 16.500 ondernemingen en 500.000 werknemers vertegenwoordigen. In de totale zorgsector in Nederland werken bijna 1 miljoen mensen.
Gezien het inmiddels grote aantal branches in deze sector binnen MKB-Nederland, is besloten tot de oprichting van het cluster MKB-Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening.

MKB-Nederland heeft in het afgelopen jaar de volgende branche-organisaties verwelkomd:
Arcares; branche-organisatie voor verpleging en verzorging BBZ; vereniging voor beroepschartervaart
BKN; Branchevereniging voor Kringloopbedrijven Nederland HBO-raad; vereniging van hogescholen
LVT; Landelijke Vereniging voor Thuiszorg
Netex; Nederlandse vereniging van Textielreinigers Nevedi; Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie PBN; vereniging van Professionele Ballonvaarders Nederland Recron; vereniging van Recreatie-Ondernemers in Nederland Vereniging Annifer; vereniging allochtoon en etnisch ondernemerschap VNT; Verbond van Nederlandse Tussenpersonen
VTN; Vereniging van Taleninstituten Nederland

Per 1 januari 2002 zijn toegetreden:
Aedes; vereniging van woningcorporaties
ICT-Telecom; branchevereniging van ondernemers in telecommunicatie NOLU; Nederlandse Organisatie van Leesportefeuille Uitgevers Vifkantec; Vereniging van Importeurs en Fabrikanten van Kantoortechnieken -inrichting.