KERKEN IN ACTIE

Kerkinactie biedt hulp aan slachtoffers in Goma

Kerkinactie biedt hulp aan slachtoffers in Goma

Kerkinactie heeft inmiddels 32 duizend euro overgemaakt voor de eerste hulp aan slachtoffers van de vulkaanuitbarsting in Goma, Congo. De organisatie wil uiteindelijk 100 duizend euro beschikbaar stellen voor partnerorganisaties die zich ter plekke inzetten voor de slachtoffers.

Mauka Mathe is de voorzitter van de CBCA (Baptistengemeenschap van Centraal-Afrika) een van de partnerorganisaties van Kerkinactie. Hij is momenteel in Nederland: 'De berichten die ik ontvang, zijn zo ontmoedigend dat ik er slapeloze nachten van heb. Bijna de helft van de stad is vernietigd door de lava, waaronder ons kerkgebouw, ons ziekenhuis en het hoofdkantoor met alle administratie. Gelukkig hebben de meeste mensen tijdig kunnen vluchten, maar we moeten nu wel weer alles opnieuw opbouwen.' In een brief aan alle plaatselijke gemeenten van de Samen op Weg-kerken roept Kerkinactie op, om een extra collecte te houden voor de slachtoffers van de ramp.

Hulp via BOAD
Direct na de ramp heeft Kerkinactie contact opgenomen met haar partnerorganisatie BOAD (oecumenische organisatie voor hulp en ontwikkeling), die al jaren actief is op het gebied van ontwikkelingswerk in en rond Goma. BOAD heeft ook veel ervaring op het gebied van noodhulp. De hulp van BOAD bestaat uit het verschaffen van onderdak, de aanschaf van huishoudelijke goederen en medische zorg.

Samenwerking
Via Guido Verhulst, een Nederlandse adviseur die ter plekke BOAD ondersteunt, hebben wij vernomen dat er inmiddels goed samengewerkt wordt door de verschillende hulporganisaties. Wel is de bevoorrading een probleem, omdat vliegvelden en wegen ontoegankelijk zijn geworden. Via het Kivu-meer kunnen er wel tenten, voedsel en veilig drinkwater aangevoerd worden. Als de eerste nood gelenigd is, zal een begin gemaakt worden met aan het herstel van elektriciteit en watervoorzieningen en de herbouw van huizen. Nu het economische hart van Goma weggerukt is, zal er ook voor de langere termijn nog veel hulp van buitenaf nodig zijn.

Vijf dagen na de vulkaanuitbarsting zijn de meeste van de 400 duizend vluchtelingen weer op weg naar huis. Er is een levensgevaarlijke situatie ontstaan nu mensen, onder meer uit angst voor plundering, over de nauwelijks afgekoelde lava terug naar hun huizen willen. De branden zijn nog lang niet uitgewoed en ook vinden er nog steeds plotselinge explosies plaats. Het gevaar voor nieuwe uitbarstingen kan nog niet geheel worden uitgesloten. Voorzichtige schattingen gaan ervan uit dat zo'n 30-40 procent van Goma is verwoest. Met name het zakencentrum en een aantal woonwijken zijn getroffen. Gevreesd wordt dat de watervoorziening van Goma nog lange tijd verstoord zal zijn, omdat de lava een belangrijk deel van het waterleidingnet heeft vernield.