GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 22 januari 2002 17:46

Voedselcrisis Malawi

(22 januari 2002)

Kamervraag
Schriftelijke vragen van het lid Karimi aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

1) Kent u het artikel "Voedselcrisis in Malawi ernstiger" en het daarin aangehaalde rapport van World Vision ?

2) Bent u op de hoogte van de dreigende voedseltekorten in het land en hoe beoordeelt u de situatie aldaar? Is het juist dat het vervoer van maïs vanuit de buurlanden vooral in logistieke zin problemen oplevert? Zo ja, kunnen deze problemen, via de VN of lokaal aanwezige NGO's, worden opgelost?

3) Heeft Nederland of de EU inmiddels actie ondernomen? Zo nee, bent u bereid dit binnenkort alsnog te doen? Bent u tevens bereid om in EU verband actie te ondernemen?

22 november 2002