Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa)

Persbericht 02-03

Den Haag, 22 januari 2002

NMa start grootschalig project onderzoek bouwsector

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft haar activiteiten rond het toezicht op de bouwsector geconcentreerd in het project onderzoek bouwsector. Een groot team van mededingings- en opsporingsdeskundigen zullen de naleving van de Mededingingswet in de bouwsector controleren. Ook het onderzoek naar de 'schaduwboekhouding' vindt hier plaats, evenals het natrekken van tips en andere aanwijzingen die de NMa de afgelopen tijd onder andere via haar informatielijn heeft ontvangen over ervaringen bij aanbestedingen. Tevens zal het projectteam de concurrentiesituatie in de bouwsector analyseren en aanbevelingen doen om de marktwerking waar nodig te verbeteren. Projectleider is mevrouw mr. M.W. McLaggan.