Gemeente Moerdijk


SUBSIDIE STICHTING DE MARKENLANDEN 2002/2003

De gemeenteraad van Moerdijk stelt volgende maand het totale subsidiebudget vast van Stichting de Markenlanden voor het jaar 2002/2003. Het voorstel van het college is een subsidiebedrag van 512.774.

Binnen het budget aan subsidie voor de Markenlanden is oud beleid ingeruild voor nieuw beleid. De subsidie voor de Sociale Monitor, de begeleiding van allochtone groepen, de wijkconciërges en het specifieke ouderenwerk voor Standdaarbuiten en Noordhoek is ingewisseld tegen het straathoekwerk en de klussendienst voor ouderen en gehandicapten.

De subsidie wordt besproken tijdens de ingelaste vergadering van de commissie verkeer en welzijn op 5 februari. De raad beslist op 28 februari.

Laatst gewijzigd 23 januari 2002