Gemeente Moerdijk


VOORBEREIDING OOSTRAND GAAT VAN START

De gemeente gaat van start met de voorbereiding van de aanleg van de Oostrand. Voor de afronding van de planstudie en het plan van aanpak is een bedrag van 22.689 nodig.

Eigenlijk ligt de aanleg en dus ook de studie ervan op het bordje van de provincie. De provincie geeft echter aan dat deze studie in het proviciehuis geen prioriteit heeft. De gemeente Moerdijk is daarom gevraagd, gezien onder meer de lokale kennis, de kar te trekken.

Het college verleent daar, gezien het belang van de aanleg van de Oostrand, graag medewerking aan. Er wordt een projectgroep in het leven geroepen. In die projectgroep zitten mensen van gemeente en provincie. Zij ronden de planstudie af en maken het plan van aanpak. Daarnaast bereiden zij een overeenkomst voor waarin onder andere de verdeling van de kosten tussen provincie en gemeente wordt geregeld.

De projectgroep heeft een bedrag van 22.689 nodig. De commissie buigt zich op 5 februari over dit krediet. De raad heeft op 28 februari het laatste woord.

Laatst gewijzigd 23 januari 2002