Gemeente Moerdijk


DIENSTVERLENING GEMEENTE MOERDIJK; EEN DIKKE 7

Het college van Moerdijk heeft het Klanttevredenheidsonderzoek 2001 vastgesteld. Het gemiddeld cijfer dat aan de dienstverlening wordt gegeven, is een 7. Dit onderzoek is verricht bij de Frontoffice, het Bedrijvenloket, de afdeling Vergunningen en Handhaving en de afdeling Welzijn Onderwijs en Sociale zaken, omdat deze afdelingen de meeste klantcontacten hebben.

Het college draagt het management op de aanbevelingen in een vervolgrapportage te melden en een plan van aanpak op te stellen.

In de periode juli tot en met november 2001 is het Klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De enquêtes van de Frontoffice zijn in de publiekshal van het gemeentehuis afgenomen. De enquêtes van de overige afdelingen zijn naar de mensen thuis verstuurd. De respons is erg hoog. Van de 550 enquêtes die het Bedrijvenloket heeft verzonden, zijn er 182 geretourneerd. Dit is een respons van 33,1%. Welzijn Onderwijs en Sociale Zaken heeft 900 enquêtes verzonden en er 575 teruggekregen. Dit is een respons van 63,9%. Vergunningen en Handhaving heeft 108 van de 320 enquêtes teruggekregen. Dit is een respons van 33,8%. De Frontoffice heeft 105 enquêtes afgenomen.

Het college legt het Klanttevredenheidsonderzoek voor aan de raad via de raadscommissie Algemeen Bestuur en Financiën (ABF).

Laatst gewijzigd 23 januari 2002