Gemeente Moerdijk


BEHEERSSTICHTING VOOR ANKERKUIL

Het college van Moerdijk stemt in met de oprichting van een beheersstichting voor de Ankerkuil in Moerdijk. De stichting kan rekenen op een renteloze lening van 2.250,00 ( 4.958,35) voor de aanloopkosten. Daarnaast steunt de gemeente de stichting voorlopig met een jaarlijkse bijdrage van 9.075,60 ( 20.000,00) om een goede exploitatie op te zetten. Op termijn moet deze exploitatie kostendekkend worden.

De gemeente wil de Ankerkuil in goede staat overdragen. Daarom vervangt zij een deel van de inventaris, vóór het geheel aan de stichting over te dragen voor het symbolisch bedrag van 1,00. Ook zal de gemeente de bouwkundige staat van het gebouw nalopen. Achterstallig onderhoud wordt op kosten van de gemeente opgelost. Als eigenaar van de Ankerkuil blijft de gemeente verantwoordelijk voor legionellaonderzoek. Het college heeft besloten het onderzoek nog dit jaar uit te laten voeren. Daarnaast stelt de gemeente ca. 350,00 ( 771,00) beschikbaar, zodat twee medewerkers van de stichting het diploma sociale hygiëne kunnen halen.

Zowel gemeente als beheersstichting beseffen, dat de akoestiek in de Ankerkuil niet voldoet aan de geldende geluidsnorm. Het zou echter tonnen euro´s kosten om die aanpassingen te doen. Dat budget is er momenteel niet. De activiteiten die tot nu toe in de Ankerkuil plaatsvonden, hebben echter geen klachten opgeleverd. In de nieuwe beheerssituatie wordt slechts een deel van de bestaande activiteiten voortgezet. Gemeente en stichting verwachten ook na de overname geen problemen.

Laatst gewijzigd 23 januari 2002