NU'91

Brief aan de leden in de Acad. Ziekenhuizen

Utrecht, 22 januari 2002

Geacht lid van NU91,

Graag informeren wij u over het volgende:

Per 1 januari 2002 heeft NU91 haar samenwerkingsverband met het Ambtenarencentrum, AC, opgezegd en is lid geworden van de CMHF. Door de aanmelding bij de CMHF zijn deze leden van NU91 automatisch lid geworden van de vakcentrale De Unie MHP. De belangenbehartiging van leden van NU91 verloopt vanaf heden niet meer via het AC en het AC-Copwo bureau, maar via NU91.

In de CMHF is een nieuwe sector opgericht; de sector Zorg. Bestuurders van NU91 zullen zitting nemen in het bestuur van deze sector, om de belangen van verpleegkundigen en verzorgenden in de Academische Ziekenhuizen te behartigen. Deelnemers in de sector Zorg zullen naar verwachting de eerste maanden nog actief zijn met de inrichting ervan.

Aansluiting van de CMHF heeft als voordeel dat NU91 per 1 januari 2002 zelf een onderhandelaar in het LOAZ heeft, in de persoon van Menno Dekker. Daarmee is een wens van NU91 en haar leden werkelijkheid geworden, namelijk zelf aan de onderhandelingstafel zitten en niet meer via derden te moeten onderhandelen. NU91 zal het resultaat van de nu lopende CAO-onderhandelingen binnenkort bij u in de instelling voorleggen.

Het LOCAZ: maandelijkse afstemming met kaderleden in de academische ziekenhuizen zal geconti-nueerd worden. Als u lid wil worden van het LOCAZ, kunt u zich hiervoor aanmelden bij NU91.

Ondersteuning van leden van NU91 in ondernemingsraden vindt vanaf heden plaats door NU91. NU91 is daarbij afhankelijk van een verzoek van haar leden. Voor de kandidaatstelling van een ondernemingsraad verzoek ik u contact op te nemen met het kantoor van NU91 bij u in de regio. De verkiezingen voor de ondernemingsraad organiseert NU91 in het vervolg samen met de verenigingen binnen de CMHF, die leden hebben in de academische ziekenhuizen.

Aansluiting van NU91 en de Unie Zorg en Welzijn bij de CMHF levert de volgende nieuwe verhoudingen op tussen vak- en beroepsorganisaties onderling:

* NU91 1.952 leden + De Unie Zorg en Welzijn 1.026 leden + De Orde van Medisch Specialisten 1.000 leden = CMHF 3.978 leden
* ACOP (ABVAKABO) 5.555 leden

* CCOOP (CFO) 1.026 leden

* AC: 2.600 leden

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Drs. M.M.A. von Bönninghausen tot Herinkhave-Visser, voorzitter NU91