Gemeente Enkhuizen

Vergadering :

22 januari 2002

De leden van de raadscommissie openbare werken, havens en sociale voorzieningen van de gemeente Enkhuizen.
Onderwerp : vergadering
Enkhuizen : 9 januari 2002

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u uit tot het deelnemen aan de openbare vergadering van de raadscommissie
openbare werken, havens en sociale voorzieningen welke op 22 januari 2002 in het stadhuis
wordt gehouden.
De aanvang is 20.00 uur.

Hoogachtend,
N. Dol, voorzitter

A G E N D A VOORST.NR:
Spreekrecht

1 Opening

2 Verslag van de vergadering van 18 december 2001
3 Ingekomen stukken en mededelingen

a. brief d.d. 26 november 2001 van Op/maat te Hoorn met betrekking tot de aanbieding van hun begroting 2002

b. brief d.d. 4 november 2001 van de heer J. Lakenman met betrekking tot de wilgen wethouder Westdorppad

4 Havenzaken

a. beleidsplan havens

5 Rondvraag

6 Sluiting