Gemeente Rotterdam

Burgemeester Opstelten reikt 'Oog van Rotterdam' uit

Burgemeester mr. Ivo Opstelten reikt dinsdag 22 januari om 17.30 uur in kamer 113 van het Stadhuis voor de eerste maal een 'Oog van Rotterdam' uit aan een aantal genomineerde Rotterdammers. Deze nieuwe Rotterdamse onderscheiding - in de vorm van een trofee - wordt uitgereikt aan burgers die zich door hun optreden hebben ingezet voor een veiliger Rotterdam. Het is een vervolg op het initiatief van oud-raadslid Joke Ellenkamp, die het College van B. en W. bij motie van 11 februari 1999 vroeg om mensen die zich op geweldloze wijze inzetten tegen normoverschrijding, te belonen met een attentie. De onderscheiding moet ook andere Rotterdammers wijzen op hun mogelijkheden om bij te dragen aan de veiligheid in de stad. Zij kunnen kandidaten voordragen die naar hun mening in aanmerking komen voor 'Het Oog van Rotterdam'.