Partij van de Arbeid

Gewijzigd Persbericht

Den Haag, 17 januari 2002

Staf Depla in discussie over 'Open land, Groene steden'

Op dinsdag 22 januari gaat PvdA Tweede-Kamerlid Staf Depla in Utrecht in debat met milieuorganisaties en milieufederaties over de PvdA nota 'Open land, Groene steden' en over de Planologische Kernbeslissing 3 van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. De nota 'Open land, groene steden', die in het najaar van 2001 is gepresenteerd geeft een visie op de ruimtelijke ordening en tevens een reactie op de Vijfde Nota over ruimtelijke ordening van Minister Pronk.

Het debat duurt van 10.00 tot 11.30 uur en vindt plaats in het gebouw van Stichting Natuur en Milieu, Donkerstraat 17 te Utrecht.

Voor meer informatie, 03-ije Laffeber 070-318 3691