Gemeente Leiden


Overige vergaderingen

Wijkgroep Oostelijke Binnenstad

Dinsdag 22 januari a.s. om 20.00 uur in buurthuis De Pancrat, Middelstegracht 85
Agenda:

- reactie op Nieuwjaarsreceptie en telefoonklapper
- Plan van Aanpak Pancras-Oost

- Buurt aan Zet

- afrekening 2001

- begroting 2002
Sjaak van Rijn, tel.: 5167655

Commissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften

Vrijdag 25 januari a.s. om 9.30 uur in de Koffiekamer (k. 263) van het stadhuis
Agenda:

- een bezwaarschrift tegen de weigering van een bouwvergunning voor het plaatsen van een zonnewering met reclame aan de gevel van het pand Breestraat 49 (9.30 uur)

- vijf bezwaarschriften inzake de afwijzing van invalidenparkeerkaarten (10.00 uur)
Nadere informatie bij het secretariaat, tel.: 5165042