Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

http://www.minlnv.nl

MIN LNV: Externe optredens Min. LNV

Mededeling aan de redacties
Externe optredens Minister en Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Agenda week 4: Maandag 21 januari t/m zondag 27 januari 2002

Minister mr.L. J. Brinkhorst

Dinsdag 22 januari 2002
16.30 uur - 17.30 uur Nieuwjaarsreceptie Dierenbescherming, Theater Diligentia, Lange Voorhout 5, Den Haag

Staatssecretaris G. H. Faber

Woensdag 23 januari 2002
16.00 -18.00 uur In ontvangstname Zakboek Handhaving Groene Wetgeving, waarin de nadruk op de nieuwe Flora- en faunawet ligt. Plaats: Ministerie van LNV, Bezuidenhoutseweg 73, Recreatiezaal

Donderdag 24 januari 2002
15.00- 17.30 uur De Staatssecretaris geeft een inleiding op de Startbijeenkomst structuurschema Groene Ruimte 2
Lokatie;
Het Magazijn, Esperantoplein 5 in Den Haag

Gerard Westerhof heeft vanaf maandag 21 januari a.s. piketdienst. Hij is bereikbaar via de beveiliging van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Tel. 070-378 6050

18 jan 02 17:09