NIEUWSPOORT

Uitnodiging voor de pers, 22 januari 2002

INTERNATIONAAL PERSCENTRUM NIEUWSPOORT

Aan de visuele media

Op dinsdag 22 januari a.s. zal tijdens het jaarlijkse diner van De Vrienden van Nieuwspoort als gastspreker het woord voeren Dr Javier Solana, Hoog Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie. De aankomst van Dr Javier Solana bij de Ridderzaal is gepland rond 19.30 uur.

Bij de ontvangst in de Ridderzaal en tijdens de redevoeringen van Minister-President Kok en van Dr Javier Solana kunnen opnamen worden gemaakt.
Belangstellenden hiervoor worden verzocht zich te melden bij Nieuwspoort : uitsluitend per e-mail aan veenendaal@nieuwspoort.nl, graag voor 14.00 uur dinsdag a.s.

Nadere informatie kunt u krijgen bij Peter Kramer, telefoon 00 32 478 291985.

Voor het programma van het bezoek van Dr Javier Solana voorafgaand aan het Vriendendiner gelieve u zich rechtstreeks te wenden tot de Rijksvoorlichtingsdienst.

Den Haag, 17 januari 2000/PK

17 jan 02 10:42