Gemeente Breda

22-01-2002

Natuurlijk golfen in Teteringen Noordoost

Burgemeester en wethouders hebben het milieueffectrapport voor de mogelijk te realiseren golfbaan Om de Haenen te Teteringen Noordoost als aanvaardbaar aangemerkt. De golfbaan moet een groene buffer worden in het gebied tussen de nieuwe bebouwing en het bosgebied van de Teteringse heide. In het rapport zijn drie varianten golfbanen uitgewerkt en één andere gebruiksvorm. De variant natuurlijk golfen komt als de meest milieuvriendelijke invulling uit de bus. Deze variant gaat uit van een 18 holes golfbaan en een kleine oefenbaan van 3 holes. De Wilde projektmanagement uit Tilburg is initiatiefnemer van de golfbaan.

Aanvaardbaarheid
Het college moet zich uitspreken over de aanvaardbaarheid van het rapport, voordat het verzoek om medewerking aan de realisering van deze golfbaan door een artikel 19 Wet Ruimtelijke Ordeningprocedure, in behandeling kan worden genomen. Dat wil zeggen: stemt de inhoud van het rapport overeen met de richtlijnen, is voldaan aan de wettelijke eisen en bevat het rapport geen onjuistheden.

Het rapport voldoet aan deze eisen en het college heeft geoordeeld dat het rapport aanvaardbaar is. Er volgt nu een inspraakprocedure die samenvalt met de inspraak rond de artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordeningprocedure. De publicatie hiervan vindt plaats in het Stadsblad van 30 januari aanstaande. Van 31 januari tot en met 28 februari ligt het rapport ter inzage en loopt de inspraaktermijn. Op 20 februari is er een openbare zitting. Deze wordt gehouden in dorpshuis t Web, Scheperij 13 te Teteringen, aanvang 20.00 uur.

Breda, 22 januari 2002