Actueel

Oproep FNV tot collectieve actie niet onrechtmatig
Bron: Rechtbank Utrecht

Datum actualiteit: 22-01-2002

Op 3 oktober 2001 heeft de kantonrechter Schlecker (een drogisterij-keten) veroordeeld de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf te na te leven. Op 15 januari 2002 zal bij de voorzieningenrechter te Arnhem de behandeling plaatsvinden van het kort geding dat door Schlecker is gestart teneinde (gedeeltelijke) schorsing van het vonnis van de kantonrechter te bewerkstelligen. De FNV heeft de werknemers van Schlecker opgeroepen bij de behandeling van dat kort geding aanwezig te zijn.

Schlecker vordert in het onderhavige kort geding de FNV te verbieden een staking te laten plaatsvinden dan wel een andere collectieve actie van haar leden uit te lokken dan wel te bevorderen.

De rechter is van oordeel dat de oproep van de FNV niet onrechtmatig is. De vordering wordt afgewezen.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AD8235
(Zie het originele bericht)