Ingezonden persbericht

Persbericht

Zeist, 22 januari 2002

2,5 Miljoen Nederlanders verenigen zich tijdens werkconferentie

35 Middelgrote gemeenten willen prioriteit op politieke agenda

Tijdens een werkconferentie op 21 januari 2002 in Zeist hebben 35 middelgrote gemeenten definitief gekozen voor een gezamenlijk offensief. Doel is deze groep gemeenten als onmisbare schakel op de politieke kaart te krijgen. "We vertegenwoordigen maar liefst 2,5 miljoen Nederlanders," stelde voorzitter en Zeister burgemeester R.G. Boekhoven. "In de komende campagne richting landelijke politiek willen we een krachtige stem laten horen om onze positie en onze problematiek helder voor het voetlicht te brengen."

Het Platform Middelgrote Gemeenten1 pleit voor een breder stedenbeleid. Inzet is het veiligstellen van de toekomstwaarde van middelgrote gemeenten, als onmisbare schakel tussen stad en platteland. De leden van het Platform willen in de volgende kabinetsperiode meer ruimte bij het bepalen van beleid en de inzet van het beschikbare overheidsgeld. Het vindt dat er vanuit het Rijk teveel éénzijdige aandacht is voor de grote steden enerzijds en de plattelandsvernieuwing anderzijds. De schakel tussen deze twee tegenpolen blijft volgens het Platform in het huidige grotestedenbeleid onderbelicht. Met name de centrumfunctie die middelgrote gemeenten richting het platteland vervullen waarmee het totale verzorgingsgebied zelfs op 5 miljoen Nederlanders uitkomt krijgt onvoldoende aandacht. In hun regio bieden zij immers de noodzakelijke voorzieningen als onderwijs, zorg, werkgelegenheid en een winkelapparaat. Voor alle leden van het Platform geldt echter dat de vitaliteit steeds meer in het geding komt.

Verantwoordelijk
Om hun toekomstwaarde te kunnen garanderen, is erkenning nodig voor de specifieke problematiek van dit type gemeenten. De middelgrote gemeenten geven aan dat alleen een zak met (overheids)geld niet de oplossing is. Zij willen zelf de verantwoordelijkheid krijgen om vraagstukken aan te pakken op onder meer het gebied van veiligheid, criminaliteit, leefbaarheid en ruimtelijke ordening. Volgens het Platform is dat alleen mogelijk als het Rijk hen meer bestuurlijke vrijheid geeft en ruimte om geld op een efficiëntere manier in te zetten.

Kennisnetwerk
Tijdens de werkconferentie is besloten een kennisnetwerk in het leven te roepen rond de zes thema's2 die deze gemeenten hebben vastgesteld als meest bepalend voor het eigene van deze gemeenten. Elke deelnemende gemeente zal zich aansluiten bij een of meer van de thema's. De aanwezige kennis en ervaring rond de thema's zal op deze wijze voor alle deelnemers beschikbaar komen. Daarmee wordt tegelijk duidelijk dat deze gemeenten hun kracht vinden in hun verscheidenheid.

Presentatie Vaste Kamercommissie
De komende maanden zal het Platform op vele manieren de aandacht vragen van de Haagse politiek, decentrale overheden, de media, koepelorganisaties, VNG, IPO en andere relevante organisaties. Op uitnodiging van de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken presenteert zij zich binnenkort tijdens een bijeenkomst in de Tweede Kamer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Platform Middelgrote Gemeenten, waartoe beschikbaar is de heer J.A.S. Boomgaardt, gemeentesecretaris van de gemeente Zeist. Tel (030) 69 87 218


1 Het Platform Middelgrote Gemeenten bestaat uit de volgende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Appingedam, Assen, Barneveld, Coevorden, De Bilt, Delfzijl, Den Helder, Goes, Gorinchem, Gouda, Heerhugowaard, Hilversum, Hoogeveen, Hoogezand - Sappemeer , Meppel, Middelburg, Oosterhout, Oss, Rijswijk, Roermond, Smallingerland, Sneek, Soest, Stadskanaal, Steenwijk, Veendam, Veenendaal, Velsen, Venray,Vlaardingen, Vlissingen, Woerden en Zeist


2 De zes thema's zijn: openbare orde en veiligheid, werkgelegenheid en arbeidsmarktontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting, voorzieningenniveau en sociaal beleid, regiofunctie, mobiliteit en infrastructuur.


EPP public relations & communicatie-management
Postbus 14153, 3508 SG Utrecht
tel. (030) 251 77 34, fax (030) 251 68 00
http://www.epp.nl