Ministerie van Algemene Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer P o s t a d r e s der Staten-Generaal Postbus 20001 Plein 2 2500 EA Den Haag 2511 CR Den Haag B e z o e k a d r e s
Binnenhof 19, Den Haag
C o n t a c t p e r s o o n
mr.drs. R.K. Visser
E - m a i l
r.visser@minaz.nl
T e l e f o o n
070-3564518
F a x D a t u m K e n m e r k O n d e r w e r p (070) 365 41 74 22 januari 2002 02M423871

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het lid van uw Kamer, mevrouw dr. A.C. Kant (SP), d.d. 22 januari 2002, kenmerk: 2010204840.

De MINISTER-PRESIDENT, Minister van Algemene Zaken,

W. KokVragen van het lid Kant aan de minister-president over professor Baud (ingezonden 23 januari 2002)


1Wat is uw opvatting over de uitspraak van Prins Willem-Alexander dat hij de uitkomsten van het in uw opdracht vervaardigde onderzoek van prof. Baud beschouwt als "een mening"?1


2Wat is uw opvatting over het feit dat de Kroonprins hiermee de indruk wekt de conclusies van dit onafhankelijke rapport niet te onderschrijven?


3Hoe is deze uitspraak te rijmen met het feit dat het onderzoek van prof. Baud de basis is geweest voor de opstelling van de regering ten opzichte van de heer Zorreguieta?


4Bent u van mening dat het onderzoek van prof. Baud op een dergelijke vrijblijvende wijze uitgelegd kan worden? Zo ja, betekent dat dan dat het onderzoek van Baud onvoldoende diepgraven en/of objectief is geweest, gemeten naar wetenschappelijke maatstaven?


5Kunt u nog eens toelichten waarom de regering dit onderzoek heeft laten uitvoeren, met welk doel en welke consequenties de regering hieruit heeft getrokken?

7Waarom maakt de Kroonprins een dergelijke relativerende opmerking? 8Bent u bereid de Kroonprins om opheldering te vragen over zijn uitspraken? 9Kunt u zich voorstellen dat dergelijke relativerende opmerkingen met betrekking tot de opvatting over de rol en zienswijze van de heer Zorreguieta tot onrust leiden bij nabestaanden en direct betrokkenen en anderen die zich het lot van de slachtoffers van het misdadige regime-Videla aantrekken?

10
Erkent u dat met deze opmerkingen in het interview onvoldoende rekening is gehouden met hun gevoelens?


1 TV 2, interview 18-01-2002


P a g i n a

2/4
11
Hoe kunt u dit rijmen met uw belofte hiermee wel rekening te houden? Wat gaat u ondernemen om dit te herstellen?

P a g i n a

3/4Antwoord op de vragen van mevrouw dr. A.C. Kant (SP) d.d. 22 januari 2002


---

1-11: De Prins van Oranje heeft met zijn woorden in het televisiegesprek, waarnaar in de vragen wordt verwezen, de waarde van het onderzoek van professor Baud op geen enkele wijze willen relativeren. Het rapport van professor Baud betreft een onafhankelijk, gedegen en evenwichtig onderzoek.
De opvattingen van de Prins van Oranje en zijn verloofde over het regime van president Videla in Argentinië zijn boven alle twijfel verheven. Ook in het televisiegesprek keuren de Prins en zijn aanstaande bruid het regime af.

P a g i n a

4/4