Persbericht

Rijswijk, 22 januari 2002

Grote belangstelling voor de tegemoetkoming
Bestuur Stichting Het Gebaar zet extra menskracht in

Het bestuur van de Stichting Het Gebaar heeft gisteren besloten een aantal maatregelen door te voeren waarmee meer aanvragen voor Het Gebaar, de tegemoetkoming aan de oorlogsgetroffenen uit het voormalig Nederlands-Indië, zo veel als mogelijk binnen de daarvoor gestelde termijnen, kunnen worden behandeld. Zo vergroot de stichting de menskracht en zal in ploegendiensten worden gewerkt, waardoor in plaats van gemiddeld 1000 aanvragen per dag zo'n 1500 aanvragen per dag verwerkt kunnen worden.

De stichting is sinds de aanvraagmogelijkheid op 20 november 2001 startte, overstelpt met aanvragen. Er zijn zo'n 75.000 aanvragen binnengekomen, een aantal dat pas in de zomer van 2002 was voorzien. Volgens mr. J.G.C. Wiebenga, voorzitter van de Stichting Het Gebaar, zijn de belanghebbenden goed bekend met Het Gebaar. "Veel belanghebbenden hebben jarenlang op Het Gebaar moeten wachten. Toen het mogelijk was een aanvraag te doen, hebben zeer velen daar direct gebruik van gemaakt, meer dan we hadden gedacht." Door de extra menskracht is het ook mogelijk de aanvragen van belanghebbenden van 78 jaar en ouder met voorrang te blijven behandelen. Hiermee geeft het bestuur uitvoering aan het uitkeringsreglement waarin is opgenomen dat waar mogelijk de aanvragen in volgorde van afnemende leeftijd worden afgehandeld.

Naast de uitbreiding van de uitvoeringscapaciteit, heeft de stichting ook de identificatiemogelijkheden verruimd. Behalve met een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart kunnen belanghebbenden zich ook identificeren met een geldig rijbewijs. Een verlopen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs is eveneens voldoende, maar dan in combinatie met een kopie van een recent bankafschrift met de bijschrijving van de maandelijkse AOW-uitkering. Deze uitbreiding van identificatiemogelijkheden was nodig omdat gebleken is dat een aantal belanghebbenden niet meer over een geldig identiteitsbewijs beschikt en fysiek niet in staat is hiervoor naar het gemeentehuis te gaan. Wiebenga: "Voor een zorgvuldige afhandeling moeten we er zeker van zijn dat de aanvrager de juiste persoon is. Hiervoor is een identiteitsbewijs nodig. Nu blijkt dat belanghebbenden die niet in staat zijn naar het gemeentehuis te gaan niet in elke gemeente aan een geldig identiteitsbewijs kunnen komen, hebben we besloten de identificatiemogelijkheden te verruimen."

Met Het Gebaar is een bedrag van EUR 1.361,34 per persoon gemoeid. Belanghebbenden kunnen nog tot en met 31 december 2002 een aanvraag indienen.