Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)

Informatie: VOOR DE PERS

CNV Metaal en electro is een vakgroep van de CNV BedrijvenBond

23-01-2002

Cao-voorstellen MKB contraproductief en vergroten personeelstekort mkb

De cao-voorstellen van MKB Nederland zijn volgens de CNV BedrijvenBond contraproductief en dragen niets bij aan vermindering van de spanning op de arbeidsmarkt. Integendeel, MKB organiseert met deze cao-voorstellen een groter personeelstekort voor het midden- en kleinbedrijf.

Het voorstel om de lonen met 0 procent te verhogen verwerpt de bond met alle kracht. In de tot nu toe afgesloten cao's komen loonverhogingen voor die variëren tussen de 3 en 4 procent. Dat MKB meer wil doen aan kinderopvang en ouderenbeleid, is op zich een goede zaak, maar dit mag niet ten koste gaan van werknemers door geen loonsverhoging te geven. Bovendien, op dit punt heeft het midden- en kleinbedrijf een achterstand in te halen ten opzichte van grotere bedrijven, waar regelingen op dit punt beter zijn. MKB Nederland laat de werknemers op deze manier betalen voor het wegwerken van de maatschappelijke achterstand van het mkb.

Ook het voorstel om de werkweek verder te flexibiliseren, wordt door de CNV BedrijvenBond afgewezen. De Arbeidstijdenwet biedt meer dan voldoende mogelijkheden om flexibel te werken. Daarnaast is vorig jaar in de metaal- en technische bedrijfstakken een langdurige staking geweest, juist om werknemers meer zeggenschap te geven over werktijden. Het voorstel van MKB Nederland komt er op neer dat de werkgever opnieuw gaat bepalen wanneer werknemers aan de slag moeten. Volgens cao-coördinator Jaap Jongejan van de CNV BedrijvenBond had "MKB Nederland net zo goed kunnen voorstellen om de nul-urencontracten weer in te voeren."
Professor Heertje zei een jaar geleden op een studiedag van de bond dat werknemers in de toekomst kiezen waar ze werken, hoe ze werken en wanneer ze werken. Het primaat van de werktijden zal dus langzamerhand overgaan op werknemers en niet bij de werkgevers.

Nadere inlichtingen:

Jaap Jongejan (cao-coördinator)
030 - 6 348 348
Jan Immerzeel (persvoorlichting)
030 - 6 348 241