Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN MINISTER PAUL VAN GREMBERGEN, VLAAMS MINISTER VAN

BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, AMBTENARENZAKEN EN BUITENLANDS BELEID 22

Januari 2002

Vlaams minister Paul Van Grembergen opent Vlaamse vertegenwoordiging in Parijs

Vanmiddag heeft Vlaams minister van Buitenlands Beleid, Paul Van Grembergen, in aanwezigheid van de Franse ex-premier Pierre Mauroy en de Franse staatssecretaris voor cultuur en culturele decentralisatie, M. Duffour, de Vlaamse vertegenwoordiging in Parijs plechtig geopend.

Sinds Vlaanderen de volwaardige internationale bevoegdheid kreeg om een eigen buitenlands beleid te voeren, groeide de intentie om de structurele samenwerking tussen de verschillende netwerken en hun vertegenwoordigingen in het buitenland te versterken. Als gevolg daarvan werd in de hoofdsteden van verschillende landen overgegaan tot het samenbrengen van deze diensten onder één dak in een geïntegreerde Vlaamse Vertegenwoordiging. Dit gebeurde reeds met succes in Den Haag, Wenen en Berlijn en wordt nu dus ook in Parijs toegepast.

De Vlaamse Vertegenwoordiging vormt het aanspreekpunt van Vlaanderen in Frankrijk en maakt deel uit van de Belgische ambassade. Naast de afgevaardigde van de Vlaamse regering, zullen ook de diensten van Export Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen en van het Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarkerting (Vlam) voortaan gehuisvest zijn in 6 Rue Euler te Parijs. Dit pand, dat zich in het hartje van Parijs (8ste arrondissement) bevindt nabij de Champs Elysées, werd in juni 2001 door de Vlaamse regering aangekocht.

Info: koen.jongbloet@vlaanderen.be - woordvoerder minister Van Grembergen (02/553.23.11)